Dosvit

Definice

Definice - Co dělá Dosvit znamená?Dosvit odkazuje na přetrvávající euforii spojenou s orgasmem. Dosvit může znamenat fyzické i duševní účinky po orgasmu.Kinkly to vysvětluje DosvitTermín dosvit byl poprvé používán k vysvětlení přetrvávajících účinků užívání drog, ale přišel se odkazovat obecněji na období, během něhož typ vysoký nebo euforie setrvává po vyvrcholení nebo vrcholném zážitku. V sexuálním kontextu se termín dosvit výslovně týká období bezprostředně následujícího po orgasmu.

co znamená nadržený