Dosvit

Definice

Definice - Co dělá Dosvit

Termín dosvit byl poprvé používán k vysvětlení přetrvávajících účinků užívání drog, ale přišel se odkazovat obecněji na období, během něhož typ vysoký nebo euforie setrvává po vyvrcholení nebo vrcholném zážitku. V sexuálním kontextu se termín dosvit výslovně týká období bezprostředně následujícího po orgasmu.

nafukování vody porno