Bisexualita

Definice

Definice - Co dělá Bisexualita znamená?Bisexualita označuje sexuální identitu, kde se jednotlivec identifikuje jako homosexuální nebo heterosexuální. Ztotožňují se s někým uprostřed. Bisexualita je charakterizována jako sexuálně přitahovaná k jednotlivcům stejného pohlaví i jednotlivcům opačného pohlaví.Kinkly to vysvětluje BisexualitaBisexualita je zajímavé a diskutované téma. Ti, kteří se identifikují jako bisexuální, vykazují prvky sexuality patřící homosexuálním i heterosexuálním jedincům. Tato sexuální identita byla diskutována, protože sexuální identita znamená, že jedinec je kombinací hetero / homosexuální dichotomie. To je problematické pro ty, kdo se hlásí k pojmu sexuality, který je zastoupen ve spektru. Ti, kteří se identifikují jako bisexuální, často říkají, že jsou přitahováni k osobě spíše než k přitahování ke konkrétnímu pohlaví.

jízda na koni bdsm