Spodní část shora

Definice

Definice - Co dělá Bottoming from the Top znamená?Zdola zdola je jev, ke kterému dochází během scén BDSM, během nichž se vrchol ve skutečnosti spoléhá na dno a řekne jim, co mají dělat. Ačkoli vrchol je údajně v „dominantní“ roli během scény, jedná z pohledu zdola a ponechává dno, aby převzal roli doplňování.Kinkly to vysvětluje Spodní část shoraDole shora - a jeho opak, shora dolů - dochází nejčastěji, když limity, hranice a očekávání nejsou před scénou správně nastavena. Když horní část funguje jako spodní část, spodní část je ponechána převzít kontrolu.

Takové scény jsou však obvykle pro oba partnery neuspokojivé. Dno je frustrované, protože nemohli jen cítit a užívat si scénu, a vrchol je frustrovaný, protože nedali dnu to, co chtěli.Nejčastěji se zdola od vrcholu děje, když vrchol je obvykle dno, nebo když je vrchol nejistý nebo nejasný ohledně účelu scény a co se od nich očekává. Proto je před zahájením scény nutné hodně vyjednávání.