Caligynephobia

Definice

Definice - Co dělá Caligynephobia znamená?Caligynephobia je strach z krásných žen. Vychází ze starořeckých slov kalli, což znamená krásný, gune, což znamená žena, a fobos, což znamená strach.Kaligynefobie se někdy nazývá venustrafobie. Někdy se také nazývalo jednoduše gynefobie, nicméně to není zcela přesné, protože caligynefobové se bojí pouze krásných žen. Mohou se cítit naprosto pohodlně u méně atraktivních žen. Caligynefobie jako taková je přesněji popsána jako specifický typ gynefobie.

x ray análního sexu

Kinkly to vysvětluje CaligynephobiaKaligynefobie může být vyvolána neúspěšnými vztahy, zneužitím nebo odmítnutím. Někdo by se mohl vyvinout caligynefobie, protože má nízkou sebeúctu a obává se, že krásné ženy budou odmítnuty. V některých případech nemá podmínka vůbec žádnou zjevnou příčinu.Mít caligynefobii by nemělo být zaměňováno s pouhým pocitu zastrašování nebo nepříjemných pocitů kolem krásných žen, jako mnoho lidí. Opravdové caligynefobové mají mnohem extrémnější reakci, která leží mimo normy společnosti.

criss cross sex

Symptomy caligynefobie se liší od člověka k člověku, ale mohou zahrnovat pocity ohromené, úzkostné, slabé a závratě, když kolem krásných žen. Caligynefobové se mohou potýkat s dechem, cítit se pevně v hrudi nebo mdloby kolem krásných žen. Příznaky caligynefobie mohou být podobné záchvatu paniky. Mohou se objevit, když je někdo fyzicky kolem krásné ženy, ale může se dokonce vyskytnout například při pohledu na krásnou ženu v televizi nebo v časopise. V některých extrémních případech mohou caligynefobové pociťovat tyto příznaky při pomyšlení na krásnou ženu.

Caligynefobie může způsobit vážné sociální problémy, pokud trpící zápasí s krásnou ženou nebo omezí svou činnost, aby se vyhnuli krásným ženám. Pokud pracují s krásnými ženami, může to negativně ovlivnit jejich osobní vztahy a dokonce i jejich profesní životy. Terapie může být užitečná pro pomoc caligynefobům při řešení jejich stavu a fungování normálně ve společnosti.