Certifikovaný pedagog sexuality

Definice

Definice - Co dělá Certifikovaný učitel sexuality znamená?Certifikovaný pedagog sexuality je někdo, kdo splnil přísná kritéria pro certifikaci americké asociace pedagogů sexuality, poradců a terapeutů. Kritéria zahrnují požadavky na vzdělání, hodiny školení a zkušenosti související s terénem. AASECT jediným uznávaným řídícím orgánem pro celonárodně uznávanou certifikaci jako pedagog sexuality.

Kinkly to vysvětluje Certifikovaný pedagog sexualityKromě kritérií, která musí pedagogové splňovat, aby získali certifikaci AASECT, existují určité benigní faktory, které mohou pedagogovi zabránit v získání certifikace. Výsledkem je, že mnoho praktikujících pedagogů sexuality není AASECTem uznáváno. Přestože je certifikace AASECT známkou kvalifikovaného pedagoga, je důležité si uvědomit, že nedostatek takové certifikace nenaznačuje nedostatek kvalifikace.