Certifikovaný pedagog sexuality

Definice

Definice - Co dělá Certifikovaný pedagog sexuality

Kromě kritérií, která musí pedagogové splňovat, aby získali certifikaci AASECT, existují určité benigní faktory, které mohou pedagogovi zabránit v získání certifikace. Výsledkem je, že mnoho praktikujících pedagogů sexuality není AASECTem uznáváno. Přestože je certifikace AASECT známkou kvalifikovaného pedagoga, je důležité si uvědomit, že nedostatek takové certifikace nenaznačuje nedostatek kvalifikace.