Cisgender

Definice

Definice - Co dělá Cisgender znamená?Cisgender je termín genderových studií, který se používá k označení lidí, jejichž genderová identita je v souladu s pohlavím, které jim bylo přiřazeno při narození. Popisuje lidi, kteří se neidentifikují jako transgender.Cisgender je relativně nový termín v genderových studiích, protože vědci a aktivisté se snažili najít způsob, jak mluvit o jednotlivcích bez transgenderu, aniž by se uchýlili k termínům jako „normální“ nebo „genderově normativní“, což znamená, že transgender je buď abnormální nebo nenormativní.

Kinkly to vysvětluje CisgenderLatinská předpona „cis“ znamená „na této straně“, zatímco předpona „trans“ znamená „na druhé straně“. Použití termínu cisgender snižuje stigma připojené k trans; namísto toho, aby označil lidi s transgenderem za normální a naznačoval, že trans lidé jsou nějakým způsobem abnormální, cisgender jednoduše popisuje stav, který není nadřazený nebo v opozici vůči transgenderové identitě.