Cisgender

Definice

Definice - Co dělá Cisgender

Latinská předpona „cis“ znamená „na této straně“, zatímco předpona „trans“ znamená „na druhé straně“. Použití termínu cisgender snižuje stigma připojené k trans; namísto toho, aby označil lidi s transgenderem za normální a naznačoval, že trans lidé jsou nějakým způsobem abnormální, cisgender jednoduše popisuje stav, který není nadřazený nebo v opozici vůči transgenderové identitě.