Násilně přiřazený muž při narození (CAMAB)

Definice

Definice - Co dělá Co znamená donucený při narození (CAMAB)?Násilně přiřazený muž při narození je termín, který se používá k popisu lidí, kterým byli při narození lékaři přiřazeni k muži. Toto označení obvykle vychází z vyhodnocení genitálií. Může také popisovat jedince, jehož genitálie byly chirurgicky změněny tak, aby se při narození objevily více mužsky.kabelový svazek pro anální kolík

Tento termín je podobný jako muž přiřazený při narození, ale větší důraz je kladen na klasifikaci pohlaví pocházející spíše z vnější síly než z identity jednotlivce.

Násilně přiřazený muž při narození je často zkrácen na zkratku CAMAB.Kinkly to vysvětluje Násilně přiřazený muž při narození (CAMAB)Termín koercitně přiřazený muž při narození se nejčastěji používá v transgenderových a intersexových komunitách. Nicméně, tam, kde by mělo platit, je nějaké kontroverzní prostředí.

Někteří členové transgender komunity věří, že tento termín by se měl vztahovat na transgender jednotlivce muž-žena. Tento argument uvádí, že tito jednotlivci byli nuceni přijmout genderovou roli, se kterou se neidentifikovali a nemají nad nimi kontrolu.

Jiným postojem je, že tento termín by se měl vztahovat pouze na intersexuální jedince, jejichž genitálie jsou chirurgicky změněny, aby se více podobaly typickým mužským genitálím. Po operaci jsou tyto děti vychovávány jako chlapci a často nevědí, že operace byla někdy provedena. Tito jednotlivci nejsou často informováni o své historii, pokud se jednotlivci neidentifikují s vybraným pohlavím nebo lékařské testy neodhalí zprávy.

Protože tento scénář představuje mnohem větší donucení, mnoho lidí má pocit, že popisovat situaci transcendentních lidí MTF stejným způsobem je problematické. Koneckonců, od praktického lékaře nelze očekávat, že bude vědět, zda jednotlivec bude cisgenderem nebo transsexuálem, bude-li přítomen se zdánlivě „normálním“ dítětem.