Souhlas

Definice

Definice - Co dělá Souhlas

Pojetí souhlasu o krok dále, lidé v komunitě BDSM často používají termín informovaný souhlas. Informovaný souhlas znamená, že všechny strany jsou schopny dát souhlas a jsou si vědomy všech nezbytných skutečností před udělením souhlasu. Obecně platí, že osoba nemůže udělit informovaný souhlas, pokud je mentálně neschopná, v zákonném věku souhlasu, není plně informována o souvisejících rizicích, neoznámí pravdu o zúčastněných partnerech atd.

BDSM je založen na vzájemném souhlasu všech zúčastněných dospělých. Je důležité si uvědomit, že BDSM praktikovaný bez plně informovaného souhlasu je považován za zneužití.

sexuální nápady na dálku