Eye Fucking

Definice

Definice - Co dělá Eye Fucking znamená?Oko kurva je slangový termín, který popisuje smyslný vzhled, který se prochází mezi dvěma nebo více jedinci. To může také být non-vzájemný jediný jednotlivec k jinému. Vzhled je ten, který říká beze slov, že je přítomna sexuální přitažlivost.Kinkly to vysvětluje Eye FuckingOko kurva může být něco, co se děje mezi cizími lidmi nebo jedinci, kteří se znají. Oční kurva se může objevit na veřejných nebo soukromých akcích. V závislosti na jednotlivcích to může být velmi zřejmé nebo docela jemné. Oko kurva může být vzájemné mezi jednotlivci, nebo to může být něco, co udělá cizinec.