Žena na muže (FTM)

Definice

Definice - Co dělá Ženský na mužský (FTM) znamená?Žena na muže (FTM) označuje jedince narozeného ženě, který podstoupil operaci změny pohlaví, aby se stal mužem. Jednotlivci, kteří jsou považováni za FTM, se označují jako transmeni.
Kinkly to vysvětluje Žena na muže (FTM)Transgendered jednotlivci obvykle neidentifikují se s rodem oni byli přiřazeni u narození. Někteří lidé, kteří se narodili se ženskými rysy a genitáliemi, se identifikují jako muži, a také někteří lidé, kteří se narodili jako muži, se identifikují jako ženy. Jakmile transgenderovaná osoba podstoupí operaci přeřazení, termíny jako FTM se používají ke kategorizaci konkrétního přechodu mezi pohlavími, ke kterému došlo.