Five Knuckle Shuffle

Definice

Definice - Co dělá Five Knuckle Shuffle

Pojem pět kloubových míchaček poskytuje narážku na pohyb, který ruka dělá během masturbace u mužů. Ačkoli to je obvykle používáno k odkazu na sólovou masturbaci, používá se k odkazování na jinou osobu, která masturbaci dělá. To může být používáno se odkazovat na ruční práci danou jinou osobou nebo vzájemnou masturbaci.

pohovky sexuální pozice