Five Knuckle Shuffle

Definice

Definice - Co dělá Pět Knuckle Shuffle znamená?Pět kloubů je slangový termín, který označuje mužskou masturbaci.lano šaty BDSM

Kinkly to vysvětluje Five Knuckle ShufflePojem pět kloubových míchaček poskytuje narážku na pohyb, který ruka dělá během masturbace u mužů. Ačkoli to je obvykle používáno k odkazu na sólovou masturbaci, používá se k odkazování na jinou osobu, která masturbaci dělá. To může být používáno se odkazovat na ruční práci danou jinou osobou nebo vzájemnou masturbaci.

pohovky sexuální pozice