Five Knuckle Shuffle

Definice

Definice - Co dělá Pět Knuckle Shuffle znamená?Pět kloubů je slangový termín, který označuje mužskou masturbaci.Kinkly to vysvětluje Five Knuckle ShufflePojem pět kloubových míchaček poskytuje narážku na pohyb, který ruka dělá během masturbace u mužů. Ačkoli to je obvykle používáno k odkazu na sólovou masturbaci, používá se k odkazování na jinou osobu, která masturbaci dělá. To může být používáno se odkazovat na ruční práci danou jinou osobou nebo vzájemnou masturbaci.