Nucené feminizace

Definice

Definice - Co dělá Nucené feminizace

Část přitažlivosti nucené feminizace pochází z tlaku, který společnost vyvíjí na muže, aby byli tradičně „mužskými“. Muž, který je přitahován k věcem označeným jako „ženský“, může mít pocit, že si nemůže dovolit tuto část sebe sama. Mít někoho, kdo ho k tomu „přinutí“, poskytuje těmto pocitům odtok. V tomto scénáři nejde o „vinu“ člověka, že jednal žensky. To mu pomáhá zbavit se možné viny nebo úzkosti.