Prátelská zona

Definice

Definice - Co dělá Prátelská zona

Koncept „zóny přátel“ byl kritizován jako misogynistický, zejména pokud se týká heterosexuálního páru. Předpokládá agendu v laskavosti člověka; a prosazuje myšlenku, že si tato laskavost zaslouží, aby byla splacena romantickou a sexuální náklonností. Feministka Rivu Dasgupta se domnívala, že „přátelská zóna“ pramení z mužského narcismu. Žena, která neodměňuje laskavost a přátelství muže, může být společností vnímána v negativním světle.