Pohlaví Bender

Definice

Definice - Co dělá Pohlaví Bender

Pohlaví na pohlaví zobrazí genderový výraz typický pro obě pohlaví. Pohlaví na muže může být biologický muž nebo žena a jednotlivec jakékoli genderové identity. Pohlaví na muže může být považováno za podobné osobě, která je rodovou tekutinou.