Genetický sex

Definice

Definice - Co dělá Genetický sex

Genetické pohlaví je určeno přítomností určité kombinace genů. Přítomnost XX genotypu ukazuje na ženu. Genotyp XY označuje mužské pohlaví.