Genetický sex

Definice

Definice - Co dělá Genetický sex znamená?Genetické pohlaví jednotlivce označuje konkrétní kombinaci alel nebo genů, které určují pohlaví organismu. Genetický sex je také označován jako chromozomální sex. Genetický sex zahrnuje pouze genotyp, nikoli fenotyp jednotlivce.PAP stěr porno

Kinkly to vysvětluje Genetický sexGenetické pohlaví je určeno přítomností určité kombinace genů. Přítomnost XX genotypu ukazuje na ženu. Genotyp XY označuje mužské pohlaví.