Dům Slave

Definice

Definice - Co dělá House Slave znamená?

House otrok je rodově neutrální termín pro submisivní osobu, která obvykle žije se svým dominantním partnerem. Domácí otrok vykonává povinnosti domácnosti, jako by služka, obvykle ve stavu svléknutí. Mezi tyto povinnosti obvykle patří úklid po dominantním partnerovi, příprava jídla a obecně údržba šťastného domova. Trest může být uložen, pokud tyto povinnosti nejsou plněny k uspokojení dominantního partnera.

cross eyed porno

Kinkly to vysvětluje Dům SlaveDomovní otroky nejčastěji žijí se svými dominantními partnery, ale není tomu tak vždy. Ti, kteří žijí se svými partnery, často fungují jako domácí otroky 24/7 a obsluhují své dominanty prováděním domácích prací a sexuálních služeb.

Domácí otrok, který neuspokojivě plní své povinnosti, může být potrestán za nepodřízenost. Tento trest může mít podobu obvyklých praktik D / S, včetně sexuální podřízenosti.Stejně jako u všech vztahů BDSM vstupuje otrok do tohoto uspořádání své vlastní svobodné vůle. Mohou také kdykoli odejít, často mají bezpečné slovo a mohou se svým partnerem uzavřít smlouvu, která stanoví podrobnosti jejich uspořádání, před zahájením jejich role jako otrok.