Kinseyho měřítko

Definice

Definice - Co dělá Kinsey Scale znamená?Kinseyova škála je škála sexuality, která byla vyvinuta americkým biologem a sexologem Alfredem Kinseyem, když si uvědomil, že většinu lidí nelze přesně charakterizovat jako rovných nebo homosexuálů. Kinseyova škála se pohybuje od nuly do šesti, přičemž nula je striktně heterosexuální a šest je striktně homosexuální. Nejedná se o test, ale o stupnici sebehodnocení, kde se většina lidí hodnotí mezi jedním a pěti. Jednotlivci, kteří by mohli být označeni za asexuální, mají na stupnici Kinseyho hodnocení X.

Kinseyova stupnice je oficiálně známá jako Heterosexuální-homosexuální ratingová stupnice.Kinkly to vysvětluje Kinseyho měřítkoKinsey nevyvinul skutečný test, aby zjistil hodnocení osoby podle Kinseyho stupnice, ale vypočítal skóre osoby na základě rozhovorů s touto osobou. Kinseyova škála ukazuje, že lidská sexualita nespadá do konkrétních kategorií, pokud existuje v celé škále různých preferencí a chování. Kinseyův tým dokonce zjistil, že pro mnoho lidí nebylo sexuální chování a pocity v průběhu času vždy konzistentní.

sexuální hračky pro poslušné