Dlouhodobý vztah (LTR)

Definice

Definice - Co dělá Dlouhodobý vztah (LTR) znamená?Dlouhodobý vztah je termín, který definuje intimní a angažovaný vztah mezi lidmi. Tento vztah obvykle zahrnuje dva lidi, ale může zahrnovat více než dva účastníky polygamních nebo polyamorních vztahů.Dlouhodobý vztah je opakem neformálního vztahu, který obvykle nemá stejnou dlouhověkost nebo hloubku emocí.

Dlouhodobý vztah je někdy zkrácen na zkratku LTR, zejména v osobních reklamách.Kinkly to vysvětluje Dlouhodobý vztah (LTR)Většina se shoduje na tom, že dlouhodobý vztah musí zahrnovat emoční intimitu a dlouhodobý závazek. Láska, důvěra, čestná komunikace a otevřenost mezi všemi stranami jsou běžnými prvky dlouhodobého vztahu. Dlouhodobý vztah obvykle dává všem stranám emoční podporu, pocit sounáležitosti a pocity spojení, hodnoty a respektování. Dlouhodobý vztah také usnadňuje někoho uspokojit jeho sexuální touhy, i když mnoho lidí v dlouhodobých vztazích musí tvrdě pracovat, aby si udržovalo svoji jiskru.

hračky, které vás přimějí stříkat

Dlouhodobý vztah však může pro různé lidi zahrnovat různé prvky. Někteří lidé podílející se na dlouhodobém vztahu mohou žít společně, jiní se mohou oženit a jiní z nich nemohou nic dělat. Monogamie je běžným prvkem mnoha dlouhodobých vztahů, ale nemusí hrát roli v dlouhodobých vztazích jiných, jako jsou lidé, kteří praktikují polyamory.

Pro dlouhodobý vztah není stanovena žádná dohodnutá doba. Někteří naznačují, že jakýkoli vztah, který trvá déle než dva měsíce, by mohl být klasifikován jako dlouhodobý vztah, zatímco jiní naznačují, že vztah by měl trvat alespoň deset let, aby byl považován za dlouhodobý. Některé dlouhodobé vztahy trvají celý život.