Muž-nadřazená pozice

Definice

Definice - Co dělá