Manuální sex

Definice

Definice - Co dělá Manuální sex

Manuální sex je možnost, kterou partneři mohou zvážit, když chtějí snížit riziko těhotenství nebo přenosu STI. Je však třeba poznamenat, že STI, jako je HPV, jsou přenášeny přes kůži na kontakt s kůží. Aby byli partneři chráněni před STI, měli by nosit latexové nebo nitrilové rukavice.