Masculine-of-center (MoC)

Definice

Definice - Co dělá Mužský střed (MoC) znamená?Mužský střed je popisný termín, který označuje lesbičky, queer ženy, transgender lidi a jiné nekonformní jednotlivce, jejichž genderová identita leží blíže k maskulinnímu konci škály genderové identity. Toto měřítko předpokládá, že ženský leží na jednom konci a mužský leží na druhém, s rovnoměrným mixem mužskosti a ženskosti ve středu.Tento termín vytvořil B. Cole z projektu Brown Boi. Mužský střed je často zkrácen na zkratku MoC. Je to opak ženského centra.

Kinkly to vysvětluje Masculine-of-center (MoC)Lidé, kteří se identifikují jako mužští středové, se také mohou ztotožnit s jinými štítky na základě pohlaví a sexuality, včetně butch, trans-maskulinů, tomboyů, hřebců, androgynních, ne-binárních a agresivních / AG. Mužský střed je inkluzivnější označení než tyto výrazy, protože uznává lidi, kteří se cítí více mužsky než ženy všech pohlaví a sexualit. To také nese stigma, že některé z těchto štítků může nést.Lidé, kteří se identifikují jako mužští středové, se také nemusí ztotožňovat se specifickým stupněm maskulinity. Mohou být někde na mužské straně genderové stupnice, bez ohledu na to, jak blízko ke středu stupnice, která je.

Identifikace jako mužského centra může být osvobozující, protože může povzbudit lidi, aby se prezentovali způsobem, který je pro ně přirozenější než nošení šatů, styling jejich dlouhých vlasů a dodržování jiných konvencí pro ženy. Mnoho maskulinních jednotlivců tvrdí, že jejich prezentace je praktická, výraz jejich skutečných já, nebo způsob, jak ostatním signalizovat jejich queerness. Komunita mužského centra však stále bojuje o zviditelnění, protože společnost může být pomalá, aby pochopila a přijala způsob, jakým se tyto ženy nebo nekonformní jednotlivci prezentují.