Čenich Gag

Definice

Definice - Co dělá Čenich Gag

Stejně jako jiné roubíky mohou být rty tlamy nebezpečné, pokud jsou použity nesprávně. Při jejich používání je důležité dodržovat několik jednoduchých bezpečnostních pravidel. Například ujistěte se, že čenichový roubík není tak těsný, že by narušoval dýchání. Před nasunutím tlamy do čenichu by se do úst osoby nemělo plnit nic. To může nejen narušit dýchání, ale může také představovat nebezpečí udušení. Protože osoba, která nosí čenichový roubík, obvykle nebude schopna mluvit, měla by být při hře použita alternativa bezpečného slova. To může zahrnovat řadu očních mrknutí nebo zvukových signálů, které označují, kdy se submisivní blíží ke svým limitům. A konečně, submisivní nosit jakýkoli typ roubíku by nikdy neměl být ponechán bez dozoru.