Svaly Pubococcygeus (PC)

Definice

Definice - Co dělá Svaly pubococcygeus (PC)?Svazek pubococcygues (nebo PC) je sval, který sahá od ocasní kosti až po ochlupení kosti na podporu pánevních orgánů. Lze ji nalézt u lidí všech pohlaví a nazývá se také sval svalu pánevního dna. Svazek pubococcygues je součástí svalu levator ani.Kinkly to vysvětluje Svaly Pubococcygeus (PC)Funkce svalu pubococcygeus je řídit tok moči, napomáhat při procesu porodu, přispívat k celkové stabilitě jádra a stahovat se během orgasmu. Silné PC svaly mohou pomoci správně umístit hlavu dítěte během porodu, zmírnit inkontinenci a přinést silnější orgasmy.

Nejčastěji používaná cvičení pro posílení PC svalů se nazývají „kegely“ po jejich zakladateli Dr. Arnoldovi Kegelovi.