Pomsta Porn

Definice

Definice - Co dělá Pomsta Porn

Ve Spojených státech se webové stránky pomstít porno podrobily právní kontrole, protože řada států podniká kroky k tomu, aby tyto stránky byly nezákonné. Ať už jsou obrázky zveřejněny jako prostředek pomsty, ponížení nebo ve snaze získat poplatek za jejich odstranění, mnozí tvrdí, že pomsta porno porušuje zákony na ochranu soukromí av některých případech se podobá vydírání. Na druhé straně někteří zastánci svobody projevu zastávají názor, že pokud byly obrázky původně vytvářeny a dávány někomu se souhlasem subjektu, pak by tato druhá strana měla mít možnost dělat s nimi to, co si přejí.