Bezpečný, zdravý, konsensuální (SSC)

Definice

Definice - Co dělá Bezpečný, zdravý, konsensuální (SSC) znamená?Bezpečné, rozumné a konsensuální (SSC) je jednou z filosofií obklopujících eticky přijatelné chování v komunitách BDSM, kink a alternativních sexualitách. Bezpečné znamená, že riziko aktivit by měli být pochopeny všemi účastníky a mělo by být eliminováno nebo co nejvíce sníženo. Sane odkazuje na potřebu přistupovat k činnostem v rozumném a realistickém rámci mysli as pochopením rozdílu mezi fantazií a realitou. Konsensuální znamená, že všichni účastníci s činností volně souhlasili a byli v takovém stavu.košík sex pozice

Kinkly to vysvětluje Bezpečný, zdravý, konsensuální (SSC)SSC je nejznámějším principem BDSM mimo komunitu BDSM. Stal se hlavním prvkem popkultury. Je to nejsrozumitelnější filosofie pro lidi, kteří nejsou zapojeni do zlomu.

sex s rukavicemi

V návaznosti na objevení se filozofie RACK (konsensuální kink s vědomím rizika) byla praktičnostmi a teoretiky BDSM zpochybněna užitečnost SSC. SSC znamená, že zalomení je bez rizika („bezpečné“), ale mnoho praktiků BDSM chápe, že i tamestní aktivity BDSM jsou spojena s riziky. Definice toho, co znamená „bezpečný“, je proto obtížné stanovit. SSC i RACK se však shodují a trvají na konsensuální účasti na činnostech BDSM.