Sexuální represe

Definice

Definice - Co dělá Sexuální represe

Sexuální represe vede ke konfliktu tužeb: vrozené sexuální touhy člověka a těch, které cítí, jsou uloženy společností nebo já. Lidé, kteří jsou sexuálně potlačeni, se snaží vyjádřit svou sexualitu, protože se bojí, že na ně budou reagovat negativně.Z tohoto důvodu se lidé se sexuální represí mohou sami cítit vzrušení méně často než jednotlivci, kteří nejsou potlačeni. To může vést k fyzickým a emočním problémům, včetně špatné sebeúcty, únavy, podrážděnosti, agrese a nespavosti.

Vzhledem k negativním vedlejším účinkům sexuální represe se mnoho lidí rozhoduje, že se chtějí osvobodit a cítit se sexuálně svobodní. To obvykle zahrnuje analýzu příčin něčí sexuální represe, která pravděpodobně pramení z postojů rodičů, církve a dalších vlivných skupin. Sexuální zneužívání a špatný obraz těla mohou také vést k sexuální represi. Masturbace, konzumace erotického umění a filmů, břišní tanec a komunikace touhy sexuálnímu partnerovi mohou pomoci člověku překonat sexuální represi.

otroctví a orální sex

Sexuální represe je poněkud subjektivní pojem. V kulturách s liberálnějšími postoji k sexu a sexualitě může být někdo považován za sexuálně potlačovaného za projevování postojů, které by nebyly konzervativnější kultury na místě. Hluboko náboženské kultury bývají více sexuálně potlačovány než kultury, kde náboženství nehraje tak klíčovou roli. Některá náboženství například odsuzují homosexualitu, a tak způsobují, že lidé potlačují homosexuální pocity a touhy. V některých společnostech mohou být sexuální činy považované za nežádoucí, jako je sex před sňatkem nebo cizoložstvím, potrestány násilnými prostředky, jako jsou vraždy ze cti nebo ukameňování.