Duchovní sex

Definice

Definice - Co dělá Duchovní sex znamená?Duchovní sex je uznání, že sexuální aktivita může člověka přivést k vyššímu stavu vědomí a že praktikování sexu přesahuje pouhé fyzické a genitální uspokojení a je kanálem k dosažení těchto stavů vědomí.zvuk mužského orgasmu

Kinkly to vysvětluje Duchovní sexDuchovní sex je stará představa s kořeny ve starověkých kulturách. Nemusí to nutně souviset s náboženstvím, i když je spojeno s Tantrou, praxí, která vnímá sex jako výraz jednoty vesmíru.

Cílem duchovního sexu je využít sexuální aktivity a spojení, které poskytuje jiné lidské bytosti, k dosažení vyšších úrovní vědomí ve formě tranzu. Podle výzkumu může mít blížící se sex z duchovního hlediska transformační účinek na život člověka. Duchovní sex poskytuje zdravý rámec pro pochopení sexuální aktivity, protože rozptyluje pojem sexuality jako špinavou, ostudnou činnost, která by měla být prováděna co nejméně.Lidé, kteří přijímají duchovní sex, to činí proto, aby lépe porozuměli a naplnili své sexuální potřeby a aby si vybudovali silnější, duchovně smýšlející vztah mezi partnery a také aby si vytvořili duchovnější pohled na svět.