Transvestit

Definice

Definice - Co dělá Transvestit znamená?

Transvestit je slangový termín, který se obvykle používá k popisu mužského kříže. Termín je někdy zaměňován s termínem transexuál, ačkoli termín transvestit neindikuje sexualitu nebo sexuální identitu jednotlivce.

Kinkly to vysvětluje TransvestitTransvestit se obvykle vztahuje na muže, který se obléká do tradičně ženského oblečení nebo doplňků. Křížový obvaz se obvykle provádí pro emoční nebo sexuální uspokojení. Ačkoli termín je obvykle používán popisovat muže, termín může být přičítán nějakému jednotlivci, který adoptuje šaty a chování opačného pohlaví.