Vakuová postel

Definice

Definice - Co dělá Podtlaková postel znamená?Vakuové lůžko je bondage zařízení používané v některých hrách BDSM. Osoba je umístěna mezi dva listy latexu držené pohromadě rámem a vakuum je použito k odstranění vzduchu mezi listy a imobilizaci osoby. Osoba dýchá trubicí, otvorem, plynovou maskou nebo má úplně hlavu z postele.upíří rukavice bdsm

Kinkly to vysvětluje Vakuová postelVakuové lůžko kombinuje mnoho různých fetišů: latex, otroctví a smyslovou deprivaci. Jedná se o populární příslušenství mnoha BDSM kobek.

Když je člověk ve vakuovém lůžku, může se pohybovat jen mírně a poskytuje intenzivní celotělové omezení. Vakuové lůžko také zvyšuje určité pocity, jako je bicí (výprask, bičování atd.), Hladení a vibrace.Vakuové lůžko vyžaduje několik bezpečnostních opatření z důvodu nebezpečí udušení. Mělo by to být vždy obsluhováno dvěma lidmi, protože je nemožné, aby někdo z postele z něj vystoupil sám. Osoba mimo postel by se také měla vždy ujistit, že osoba uvnitř může správně dýchat. Nejdůležitější je vytvoření bezpečnostních signálů (když cestující v posteli nemohou mluvit).

fakta belle knox